Skip Navigation LinksÚvodní strana > Produkty > ReTWis

ReTWis

ReTWis - neocenitelná pomůcka všude tam, kde určení přesné polohy osob za překážkami pomáhá k záchraně lidských životů. ReTWis je malé přenosné zařízení určené k detekci a lokalizaci osob skrytých za zdmi, uvězněných pod troskami budov nebo třeba pašovaných v kamionech. Detekce je založena na zjišťování a vyhodnocování pohybů ve sledované oblasti. Díky jedinečné implementaci ultra-širokopásmové (UWB) technologie zařízení dokáže detekovat i nepatrné pohyby vyvolané základními biologickými funkcemi jako např. dýchaním.

Úvod

ReTWis je radarový systém schopný detekovat, lokalizovat a v reálném čase sledovat pohyb osob skrytých za pevnými překážkami. ReTWis byl navržen jako přenosný přístroj. Při hmotnosti cca 7 kg včetně baterie je schopen až 9 hodin nepřetržitého provozu. ReTWis „vidí″ skrz většinu běžných stavebních materiálů a umožňuje uživateli zobrazit živé cíle ve vzdálenosti až 20 m.

Jak ReTWis pracuje?

Radar ReTWis je založen na ultra-širokopásmové (UWB - Ultra-Wideband) technologii, která využívá časově krátké elektromagnetické impulzy snadno pronikající zdí nebo jinou překážkou. Obrazy cílů skrytých za zdí jsou rekonstruovány na základě zpracování impulzů odražených těmito cíli. Signálové zpracování radaru ReTWis je optimalizováno k detekci malých změn vyvolaných lidským pohybem, radar zachytí i nepatrné pohyby jako např. dýchání. Elektromagnetické pole vyzařované Radarem ReTWis má výkon cca 100× nižší než je výkon běžného mobilního telefonu a je neškodné jak pro uživatele radaru, tak pro sledované cíle za zdí.

Zpracování obrazu implementované v radaru ReTWis poskytuje uživateli informaci o poloze cílů, umožňuje pozorovat jejich pohyby v reálném čase, rozlišit pohybující se a statické cíle (např. pouze dýchající) a odhadnout jejich činnost. Ve většině aplikací se předpokládá, že ReTWis je přiložen přímo ke zdi sledované místnosti. ReTWis lze nicméně provozovat i v tzv. „standoff” režimu, tedy umístěný v určité vzdálenosti od zdi (montovaný na stativu). ReTWis je obecně schopen „vidět" skrz materiály, které jsou transparentní pro elektromagnetické vlny. Jmenujme např. sádrokarton, dřevo, beton, cihly atd. Unikátní vlastnost systému ReTWis je schopnost vidět skrz široce rozšířené perforované cihelné bloky. Funkci radaru může negativně ovlivnit extrémní tloušťka nebo vlhkost přítomná ve zdi, ReTWis pochopitelně nefunguje v případě souvislých kovových stěn.

Oběti přírodních katastrof...

Jednou z oblastí využití systému ReTWis je vyhledávání přeživších osob v troskách budov po přírodních katastrofách. O přežití či nepřežití obětí je do značné míry rozhodující čas strávený pod sutinami. Před záchranáři tedy vždy stojí otázka, v které části postižené oblasti je největší pravděpodobnost nalezení živých lidí a odkud začít s odklízením. Rychlé prohledání oblasti ReTWisem zvyšuje efektivitu zásahu a pravděpodobnost vyproštění živých lidí.

Obdobnou pomoc přináší ReTWis hasičům při hledání lidí v zakouřených budovách, kdy znalost místa, kde leží potenciální oběť požáru, zkrátí dobu nezbytnou k jejímu fyzickému nalezení a vyproštění. Zkrácení doby pohybu hasičů v hořící budově zároveň snižuje riziko jejich zranění či odříznutí ústupových cest.

…ale i teroristé...

Neméně důležitou oblastí, ve které služby systému ReTWis pomáhají chránit životy, jsou akce bezpečnostních složek, ať už se jedná o zásah policie či bojovou činnost vojáků v městské zástavě. V dnešní době bohužel neustále rostou hrozby teroristických útoků a úkolem policejních složek je těmto útokům pokud možno předcházet. Zásah proti teroristické skupině je, vzhledem k tomu že teroristé bývají ozbrojeni, vždy složitý a riskantní úkol. Znalost rozmístění osob v domě či bytě významným způsobem snižuje riziko zranění či zabití příslušníků protiteroristické jednotky.

…nebo utečenci

Ve světě je stále bohužel mnoho zemí, které jsou sužovány konflikty, které vyhánějí místní obyvatele z jejich domovů. Někteří z těchto lidí pak sahají ke krajním krokům, jako jsou nelegální přechody hranic do jiných zemí. Bohužel, často se k těmto nelegálním přechodů uchylují také kriminální živly, jejichž cílem je pokračování v trestné činnosti. S pomocí ReTWisu je možné neinvazivně (a tím i rychle a bezpečně) kontrolovat vozidla a omezovat tak nelegální migraci uprchlíků.

Příklad použití ReTWisu při protiteroristickém zásahu
Čelní pohled
Příklad použití ReTWisu pro hledání lidí zavalených troskami
ReTWis držený v rukách operátora
ReTWis na stativu
Zjišťování přítomnosti osob v zamčených místnostech
Protiteroristická akce
Vyhledávání osob v sutinách 1
Vyhledávání osob v sutinách 2

ReTWis 4.3

Nová verze populárního radaru ReTWis přináší přepracované uživatelské rozhraní, zvýšení rychlosti a výkonu, energeticky úsporný počítač a další nové vlastnosti a funkce. ReTWis 4.3 dosahuje díky pokročilému signálovému zpracování vysoké odolnosti proti falešným poplachům, což významně přispělo ke zkvalitnění zobrazení sledované oblasti a snazší interpretaci situace uživatelem.

Porovnání parametrů ReTWis 4.3 a ReTWis 5

Potřebujete se rychle zorientovat, v čem se liší nový radar ReTWis 5 od předcházejícího modelu ReTWis 4.3? Oba dva lokalizační radary Vám budou skvěle sloužit, nicméně nový model ReTWis 5 má již mnoho parametrů, které oceníte zejména v terénu a při akci.